top of page

בקשות ותמיכות

ניתן להגיש בקשות לסיוע באירועים תורניים, שיעורי תורה ותשמישי קדושה. 

מצ"ב דף הנחיות וקריטריונים להשתתפות בתמיכה, וטפסים רלוונטיים.

ניתן לשלוח את הטפסים המלאים למועצה הדתית: mdgadera@bezeqint.net

 קריטריונים להשתתפות

טופס בקשה להשתתפות בארוע

טופס בקשה לתשמישי קדושה

 

bottom of page