top of page

גניזה

כמעט בכל בית ובית כנסת מתאסף חומר כתוב, ספרי לימוד ישנים וכד', שיש בהם דברי תורה או פסוקים מהתנ"ך אשר יש איסור להשליכם, ויש צורך לגנוז אותם.

המועצה הדתית הציבה מתקני גניזה ברחבי גדרה. השירות מסופק ע"י חברת "גניזה כללית" הדואגת לפנויים בהתאם לכמות חומר הגניזה שהצטבר.

נא לשים לב להוראות אריזת הגניזה טרם הכנסתה למתקן.

במידה והנכם נתקלים במתקן מלא, נא להודיע למשרדי המועצה הדתית, לטל': 08-8592625, או לגניזה כללית:

08-9740876. תודה!

מיקום מתקני הגניזה:

  • ליד ביכנ"ס נוסח אחיד, רח' פינס 2

  • ליד ביכנ"ס "נצח ישראל" רח' הרב גמליאל 1

  • ליד ביכנ"ס "חיי שלום" רח' זבולון 60

  • ליד ביכנ"ס "שערי ירושלים" רח' ראובן 1

  • בית כנסת "אור החיים הקדוש" – רח' בן גוריון

  • בית כנסת "עזרת אחים" – רח' שבטי ישראל 18

  • בית כנסת "חיי שלום" – רח' יהודה 4

bottom of page