מועצה דתית גדרה - דבר היו"ר מר שלמה תנעמי
דבר הממונה מר שלמה תנעמי