top of page
אהבת ישראל

כתובת: רחוב הצאלה

שם הגבאי: חנוך מדמון

כתובת הגבאי: השיטה 3/4

 טלפון: 052-6239773

מפת הגעה

 

שעות תפילה:

שחרית ביום חול: 5:30

מנחה ביום חול: 20 דקות לפני השקיעה

ערבית ביום חול: אחרי השקיעה

שבת בבוקר: 7:00

שבת מנחה: 16:00

שעורי תורה: כל יום בין מנחה לערבית

מועצה דתית גדרה-בתי כנסת
bottom of page