top of page
מועצה דתית גדרה- תאריכי נישואין
תאריכי נישואין

להלן הרשימה המקובלת של הימים שבהם לא נערכות חופות;

חייב לאשר את התאריך עם לשכת הנישואין בה אתם נרשמים בטרם תסכמו סופית עם האולם.

שבתות וחגים וערביהן:
- שבתות ומוצאי שבתות;
- החגים הבאים, כולל ערב החג, חול המועד ומוצאי החג:
• ראש השנה (א'-ב' בתשרי);
• יום הכיפורים (י' בתשרי);
• סוכות ושמחת תורה (ט"ו-כ"ב בתשרי);
• פסח (ט"ו-כ"א בניסן);
• שבועות (ו' בסיון);

ימי צום ותענית:

- ג' בתשרי (מות גדליה בן אחיקם ואובדן הריבונות);
- י' בטבת (תחילת המצור על ירושלים);
- י"ג באדר (תענית אסתר);
- י"ז בתמוז (הבקעת חומ
ות ירושלים);
- ט' באב וערבו (חורבן בית המקדש).

ספירת העומר וימי בין המצרים:

יש ללחוץ על הקישור - חופות בימי ספירת העומר ובין המצרים

bottom of page