מועצה דתית גדרה- תאריכי נישואין
תאריכי נישואין

להלן הרשימה המקובלת של הימים שבהם לא נערכות חופות;

חייב לאשר את התאריך עם לשכת הנישואין בה אתם נרשמים בטרם תסכמו סופית עם האולם.

שבתות וחגים וערביהן:
- שבתות ומוצאי שבתות;
- החגים הבאים, כולל ערב החג, חול המועד ומוצאי החג:
• ראש השנה (א'-ב' בתשרי);
• יום הכיפורים (י' בתשרי);
• סוכות ושמחת תורה (ט"ו-כ"ב בתשרי);
• פסח (ט"ו-כ"א בניסן);
• שבועות (ו' בסיון);

ימי צום ותענית:

- ג' בתשרי (מות גדליה בן אחיקם ואובדן הריבונות);
- י' בטבת (תחילת המצור על ירושלים);
- י"ג באדר (תענית אסתר);
- י"ז בתמוז (הבקעת חומות ירושלים);
- ט' באב וערבו (חורבן בית המקדש).

ספירת העומר:

עדות המזרח: 

עד יום ל"ד בבוקר 

עדות אשכנז:

עד ל' ניסן  אפשר להתיר בהוראת המורשה לנישואין.

מיום א' באייר .

מיום ל"ד בעומר - י"ט אייר למעט יום ירושלים כדלקמן.

ככלל אין לערוך חופות כלל מא' באייר .

יום כ"ח באייר נקבע זה מכבר ע"י הרבנות הראשית לישראל כיום שניתן לערוך בו נישואין.

בין המיצרים:

עדות המזרח: מיום א' באב .

עדות אשכנז: מיום י"ז בתמוז .

  • כל מקום שהוזכר במסמך זה יום מסוים, הרי שגם ליל אותו יום במשמע.

  • בכל הקשור למתן אישור לסידור חופות עבור עולי תימן, הדבר יקבע על ידי מורשה נישואין בעירו.