top of page
מקווה כלים

בדרך כלל בסמוך למקווה הטבילה ישנו 'מקווה כלים'. מקווה קטן יותר שבו טובלים כלים. על פי ההלכה כל כלי שיוצר על ידי גוי צריך טבילה לפני השימוש. את הכלים מכניסים לשקית מחוררת, מברכים 'אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על טבילת כלים' (ואם מטבילים רק כלי אחד מברכים על טבילת כלי), ומכניסים למים לכמה שניות. יש להקפיד להסיר מדבקות למיניהם מדפנות הכלי על מנת שלא תהיה חציצה בין המים לבין הכלי.

מקווה כלים ממוקם ברח' לילינבלום פינת ויצמן, הכניסה דרך השער הלבן במקוה הנשים. ניתן להגיע בכל יום בשעות הבוקר עד לפני זמן החשיכה.

נא להקפיד על השלכת פסולת לפח
ולהשאיר את המקום נקי לבאים אחריך...

מועצה דתית גדרה- מקווה כלים
bottom of page